Aktuelno

Zbog spriječavanja širenja koronavirusa uvedene su posebne mjere na graničnim prelazima Bosne i Hercegovine i zemalja u regionu. Informativni centar BIHAMK-a prati situaciju u BIH i regiji i redovno  informiše javnost o stanju na graničnim prelazima.

U Bosnu i Hercegovinu dozvoljen je ulazak za strance ukoliko na graničnom prijelazu predoče negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa na virus SARS-CoV-2, ne stariji od 48 sati ukoliko dolaze iz zemalja Evrope, a ukoliko dolaze iz drugih zemalja, testove koji nisu stariji od 72 sata do dolaska na granični prijelaz BiH. Također, odobren je ulazak strancima u BiH uz predočenu potvrdu da je vakcinisanje sa dvije doze vakcine protiv COVID-19 završeno prije najmanje 14 dana od dolaska na granični prijelaz, odnosno da je lice vakcinisano jednom dozom prije 14 i više dana od dolaska na granični prijelaz, ako se radi o vakcini koja se prima u jednoj dozi. Dozvoljen je i ulazak u BiH strancu sa potvrdom ljekara da je prebolio bolest COVID - 19 u periodu od 14 do 180 dana, prije dolaska na granični prijelaz BiH. Bez ispunjavanja ovih mjera u BiH mogu ući djeca starosti do sedam godina, koja putuju u pratnji roditelja ili staratelja koji posjeduju jedan od četiri tražena dokaza, kao i stranci sa odobrenim privremenim ili stalnim boravkom u BiH, ukoliko se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu nakon izlaska i boravka samo u Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji, pod uvjetom da ukupan boravak u ovim državama nije trajao duže od 48 sati od napuštanja teritorije BiH, što se dokazuje otiskom izlaznog, odnosno ulaznog pečata u putnoj ispravi stranca.

Ulazak u BiH bez predočenja negativnog testa na virus SARS-COV-2 omogućen je za državljane Crne Gore, Republike Srbije i Republike Hrvatske kada u Bosnu i Hercegovinu ulaze direktno iz države čiji su državljani, kao i njihova maloljetna djeca i supružnici, koji su državljani drugih zemalja. (Odluka) Također, bez negativnog testa na SARS-CoV-2 omogućava se ulazak u BiH maloljetnim strancima čiji je roditelj državljanin Bosne i Hercegovine, kao i strancu koji je supružnik državljanina Bosne i Hercegovine.

HRVATSKA: 

Državljanima BiH ulazak u Republiku Hrvatsku odobrit će se samo u slučaju nužnih putovanja.

*Iznimke koje se odnose na gore navedena nužna putovanja su:

1. zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;

2. pogranični radnici (kao i npr. sportaši kako je to navedeno u iznimkama za putnike unutar EU/EGP);

3. osoblje u prometnom sektoru;

4. diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;

5. putnici u tranzitu, uz obvezu napuštanja Republike Hrvatske u roku od 12 sati od ulaska;

6. osobe koje putuju radi školovanja;

7. pomorci (ako namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 12 sati, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz predočenje: negativnog nalaza PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT na SARS-CoV-2, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku. Nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz; potvrde ne starije od 365 dana po primitku dvije doze cjepiva koja se koriste u EU, ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze ili potvrde ne starije od 365 dana po primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson); potvrde o preboljenju COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar 8 mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 12 mjeseci;
pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje liječničke potvrde o preboljenu;
određivanje samoizolacije po dolasku u Republiku Hrvatsku uz mogućnost PCR ili brzog antigenskog testiranje na SARS-CoV-2, a u slučaju nemogućnosti testiranja samoizolacija traje 10 dana.;

8. osobe koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja ili su vlasnici kuća ili plovila u Republici Hrvatskoj, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz:

-predočenje potvrde o negativnom PCR testu koji nije stariji od 72 sata od trenutka testiranja ili brzom antigenskom testu na SARS-CoV-2 koji je naveden na Zajedničkoj listi brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske unije, a koju objavljuje Europska komisija, ako nalaz testa nije stariji od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz;

-predočenje potvrde ne starije od 365 dana po primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze cjepiva ili predočenje potvrde ne starije od 365 dana po primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze;

-predočenje potvrde o preboljenju bolesti COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar 8 mjeseci od početka bolesti COVID-19, a cijepljenje je provedeno prije manje od 12 mjeseci;

-predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, iz točke III. stavka 1. podstavka 1 ove Odluke, kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje potvrde o preboljenoj bolesti COVID-19, izdane od liječnika; određivanje samoizolacije po dolasku u Republiku Hrvatsku uz mogućnost PCR ili brzog antigenskog testiranje na SARS-CoV-2, a u slučaju nemogućnosti testiranja samoizolacija traje 10 dana.;

9. osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes (ako namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 12 sati, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz:

-predočenje potvrde o negativnom PCR testu koji nije stariji od 72 sata od trenutka testiranja ili brzom antigenskom testu na SARS-CoV-2 koji je naveden na Zajedničkoj listi brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske unije, a koju objavljuje Europska komisija, ako nalaz testa nije stariji od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz;

-predočenje potvrde ne starije od 365 dana po primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze cjepiva ili predočenje potvrde ne starije od 365 dana po primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze;

-predočenje potvrde o preboljenju bolesti COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar 8 mjeseci od početka bolesti COVID-19, a cijepljenje je provedeno prije manje od 12 mjeseci predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, iz točke III. stavka 1. podstavka 1 ove Odluke, kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje potvrde o preboljenoj bolesti COVID-19, izdane od liječnika; određivanje samoizolacije po dolasku u Republiku Hrvatsku uz mogućnost PCR ili brzog antigenskog testiranje na SARS-CoV-2, a u slučaju nemogućnosti testiranja samoizolacija traje 10 dana.;

10. osobe za koje je donijeta pozitivna odluka nadležnog tijela, temeljem njihova zahtjeva za boravak/rad, uključujući i digitalne nomade, ulazak u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz:

-predočenje potvrde o negativnom PCR testu koji nije stariji od 72 sata od trenutka testiranja ili brzom antigenskom testu na SARS-CoV-2 koji je naveden na Zajedničkoj listi brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske unije, a koju objavljuje Europska komisija, ako nalaz testa nije stariji od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz;

-predočenje potvrde ne starije od 365 dana po primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze cjepiva ili predočenje potvrde ne starije od 365 dana po primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze; predočenje potvrde o preboljenju bolesti COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar 8 mjeseci od početka bolesti COVID-19, a cijepljenje je provedeno prije manje od 12 mjeseci;

-predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, iz točke III. stavka 1. podstavka 1 ove Odluke, kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje potvrde o preboljenoj bolesti COVID-19, izdane od liječnika; određivanje samoizolacije po dolasku u Republiku Hrvatsku uz mogućnost PCR ili brzog antigenskog testiranje na SARS-CoV-2, a u slučaju nemogućnosti testiranja samoizolacija traje 10 dana.

Putnici koji predstavljaju jednu od prethodno navedenih iznimaka dužni su prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku predočiti vjerodostojnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja razloga izuzeća od obveze posjedovanja jednog od navedenih testova/određivanja mjere samoizolacije.

SLOVENIJA:

Bosna i Hercegovina je država iz koje se priznaju PCR testovi i brze testovi na antigene. Za priznavanje PCR testa ili brzog antigenskog testa iz trećih zemalja isti treba sadržavati barem isti skup podataka kao i PCR test ili brzi test koji je objavljen u državi članici EU -a ili schengenskom području, podatke o vrsti ispitivanja, podatke o izdavatelju certifikata i datumu izdavanja certifikata, ako je opremljen QR kodom, u skladu sa standardima i tehnološkim sustavima.

Za ulazak putnika u Sloveniju bez karantene vrijedit će europska digitalna potvrda o cijepljenju ili digitalna potvrda trećih država (sa QR kodom), a osnovni kriterij za ulazak je da je osoba preboljela COVID, da je cijepljena ili da se testirala PCR ili HAT testom koji mora biti negativan (pravilo PCT).

Brzi test za samotestiranje se ne priznaje prilikom ulaska u Republiku Sloveniju.

Lista izuzetaka pri ulasku u Sloveniju: međunarodni promet, tranzit, djeca do 12 godina, vlasnici imovine, pogranični radnici, prijevoz djece do 12 godina radi obrazovanja i hitni zdravstveni pregledi.

Nositelji diplomatskih putovnica od srpnja 2021. više se ne smatraju izuzecima i tretirat će ih se kao i sve putnike.

Za ulazak u Sloveniju, glede cijepljenja priznavat će se potvrde o cijepljenju protiv COVID-19 dokazujući da je prošlo više od 7 dana od primanja druge doze BionTech/Pfizer, Moderne najmanje 14.dana i Astra Zenece (druga doza umjesto dosadašnje prve doze)najmanje 14.dana. Priznaju se i cjepiva proizvođača Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology Sputnik V (14.dana od druge doze cjepiva) i cjepiva Johnson& Johnson COVID-19 Vaccine Janssen (prvo cjepivo 14 dana), Corona Vac proizvođača Sinovac Biotech najmanje 14 dana i cjepiva Sinopharm 14.dana od druge doze cijepljenja. Ako se osoba cijepi kombinacijom 2 različita cjepiva, zaštita se uspostavlja nakon što je data 2 doza.

Osobe koje ne mogu predočiti jedan od dokaza za ulazak u Sloveniju bit će upućene u desetodnevni karanten.

U slučaju da stranac nema prebivalište u Republici Sloveniji može ući na teritorij države samo pod uvjetom da posjeduje čvrst dokaz da ima gdje boraviti tijekom izolacije. U protivnom ulazak u Sloveniju takvim osobama bit će zabranjen.

Tranzit kroz Republiku Sloveniju dozvoljen je ukoliko osoba napusti teritorij Slovenije u roku od 12 sati.

SRBIJA

 Srbija je otvorila svoje granične prijelaze za državljane BIH kada ulaze u Srbiju direktno iz BiH, bez testa na COVID.

CRNA GORA 

Od 02.01.2022. godine Crnogorski državljani i stranci mogu da uđu u Crnu Goru preko svih graničnih prelaza, uz jedan od dokaza iz EU digitalne COVID potvrde, i to:

1) potvrde da su vakcinisani sa propisanim brojem doza vakcine protiv novog koronavirusa prije ulaska u Crnu Goru, izdate od ovlašćene zdravstvene ustanove, i da od primanja posljednje doze vakcine nije prošlo duže od šest mjeseci;

2) pozitivnog rezultata PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), koji je izdat od registrovane laboratorije i koji je stariji od deset dana, a nije stariji od šest mjeseci od dana izdavanja rezultata ovog testa.

Pored dokaza iz EU digitalne COVID potvrde, za ulazak u Crnu Goru moraju da posjeduju i:

1) negativan rezultat PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), koji je izdat od registrovane laboratorije i nije stariji od 72 časa; ili

2) negativan rezultat brzog antigenskog testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), koji je izdat od registrovane laboratorije i nije stariji od 48 časova.

Crnogorski državljani i stranci mogu da uđu u luke Crne Gore plovnim objektima, uz navedene dokaze ili uz negativan rezultat PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), koji je izdat od registrovane laboratorije i nije bio stariji od 72 časa prilikom ukrcavanja na plovni objekat.

Crnogorski državljani i stranci koji imaju stalni ili privremeni boravak u Crnoj Gori, a koji ne posjeduju ove dokaze, mogu da uđu u Crnu Goru, uz određivanje mjere karantina ili samoizolacije u trajanju od deset dana.

Samoizolacija podrazumijeva boravak lica u porodičnom smještaju ili drugom objektu, uz praćenje zdravstvenog stanja tog lica, kao i svih članova njegovog zajedničkog porodičnog domaćinstva od strane nadležne epidemiološke službe, u skladu sa rješenjem sanitarne inspekcije.

Crnogorskim državljanima i strancima koji imaju stalni ili privremeni boravak u Crnoj Gori koji ne posjeduju navedene dokaze, karantin, odnosno samoizolacija može da se prekine nakon isteka tri dana trajanja karantina, odnosno samoizolacije, uz negativan rezultat PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), koji je izdat od registrovane laboratorije.

Obaveza posjedovanja ovih dokaza ne odnosi se na lica mlađa od 18 godina.

Obaveza posjedovanja ovih dokaza ie odnosi se na lica koja posjeduju dokaz o nemogućnosti vakcinacije iz medicinskih razloga izdat od ovlašćene zdravstvene ustanove.

Promet roba za potrebe Crne Gore, kao i tranzit putnika i robe obavlja se nesmetano.

Mjere koje su na snazi od 13. do 19. januara 2022. godine.

Ulazak u Crnu Goru je moguć uz ispunjen najmanje jedan od četiri uslova iz Europske unije (EU) digitalne COVID potvrde:

1. Da je osoba potpuno vakcinisana propisanim brojem doza vakcina protiv koronavirusa i da od dobijanja posljednje doze vakcine nije prošlo duže od šest mjeseci;
2. Negativan PCR test na SARS-Cov-2 ne stariji od 72 sata;
3. Negativan brzi antigenski test ne stariji od 48 sati;
4. Dokaz da je osoba preboljela COVID-19 (prošlo ne manje od 10 dana i ne više od šest mjeseci od pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa).

SJEVERNA MAKEDONIJA

 Od 01. 09.2021.god. zabranjuje se ulaz na teritoriju Republike Sjeverne Makedonije domaćim i stranim državljanima, ukoliko prethodno na graničnom prelazu ne prilože jedan od sljedećih dokumenata:
- certifikat/potvrda o izvršenoj imunizaciji (vakcinaciji) od virusa SARS-CoV-2, odnosno primljene najmanje dvije doze vakcine protiv zarazne bolesti COVID-19;
- certifikat/potvrda o preležanoj bolesti u zadnjih 45 dana računajući od dana ozdravljenja;
- medicinska potvrda sa negativnim rezulatatom od RT PCR SARS-CoV-2 testa, napravljenog 72 časa prije ulaska na teritoriju Republike Sjeverne Makedonije ili
- negativan rezultat brzog antigenog testa, napravljen 48 sati prije ulaska na teritoriju Republike Sjeverne Makedonije.

ALBANIJA

 Od 6. 09. 2021. god. svi koji ulaze u Albaniju moraju posjedovati jedan od dokumenata: 1. Potvrda o vakcinaciji (potrebno da je od datuma potpune vakcinacije proteklo najmanje dvije sedmice); 2. Negativan PCR test (ne stariji od 72 sata) ili brzi antigenski test (ne stariji od 48 sati); 3. Potvrda o preležanoj bolesti COVID-19 (validna do 6 mjeseci nakon izlječenja).

Navedena pravila odnose se i na osobe koje su u tranzitu kroz Albaniju, kao i na djecu stariju od šest godina.

Za sve detaljnije informacije pozovite Informativni centar BIHAMK-a na broj 1282 (birajte opciju 4). Za pozive iz inostranstva broj je +387 33 282 100 (opcija 3).

Napomena o autorskim pravima

Svi su sadržaji na web stranici www.bihamk.ba vlasništvo BIHAMK-a ili su u domeni javnog vlasništva, osim ako je naveden njihov izvor, te njihovo korištenje u bilo kom smislu osim u okvirima pregleda sadržaja web stranice nije dozvoljeno bez pisane dozvole.

Informacije iz zemlje, regije i svijeta te još neke kategorije se u cijelosti ili uz minimalne adaptacije preuzimaju od regionalnih i svjetskih auto moto klubova.

Svi su sadržaji objavljeni u dobroj vjeri i bez namjere da se prekrše bilo čija autorska prava. Ako naiđete na materijal za kojeg mislite da krši nečija autorska prava, molimo da nas o tome odmah obavijestite na bihamk@bihamk.ba kako bismo materijal, ako je zahtjev opravdan, trenutno uklonili s web stranice.

U članu 14 Kodeksa za štampu i online medija Bosne i Hercegovine izričito je navedeno: "Značajna upotreba ili reprodukcija cijelog materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja autorskog prava, osim ako takva dozvola nije navedena u samom materijalu.”

Ako neki medij želi preuzeti dio autorskog teksta, dužan je kao izvor navesti web stranicu www.bihamk.ba i na najmanje jednom mjestu, objaviti link pod kojim je objavljen naš tekst. Ako neki drugi medij želi preuzeti kompletan autorski tekst, to može učiniti tek 24 sata nakon naše objave, uz dozvolu uredništva web stranice BIHAMK-a, te je dužan objaviti link pod kojim je objavljen naš tekst.


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Utorak
  • Srijeda
  • Četvrtak
loading ...