Medicinske asistencije

Prateći trenutna kretanja na tržištu asistencija, ukazala se potreba za proširenje usluga i na medicinske  asistencije. Medicinske asistencije predstavlja oblik predprimarne zdravstvene zaštite, koju pruža specijalizovani tim posebno obučenih profesionalaca.

BIHAMK-ova medicinska asistencija je profesionalna usluga pred-bolničke i post-bolničke nege čiji je cilj pružiti visok nivo profesionalnih medicinskih usluga, uključujući potpuno opremljen Emergenci Response Teams (Erts).

BIHAMK-ova medicinska asistencija je organizovan kao kao lepeza usluga specijalizovanog medicinskog tima za pružanje:

  • ambulantnog prevoza pacijenata,
  • hitne medicinske pomoći prije i tokom prevoza,
  • mogućnost pružanja usluga medicinskog obezbjeđivanja kulturnih, sportskih i drugih manifestacija,
  • mogućnost pružanja zdravstvene njege bolesnicima u kući,
  • mogućnost pružanja fizikalnih terapija, kao i niz drugih djelatnosti i asistencija koje su povezane sa naprijed pomenutim djelatnostima.

U okviru medicinskih asistencija vršimo bezbjedan, udoban i profesionalan transport, pri tome pružajući najviši nivo zaštite u sistemu saobraćaja. Naš rad zasnovan na visoko kvalitetnom Emergency medical service timu i najsavremenijim tehnologijama.

Medicinska asistencija je dostupna 24 sata dnevno, te na pozive klijenata odgovaramo u najkraćem mogućem roku. Usluge medicinske asistencije realizuju se pozivom BIHAMK-ovog Call Centre na broj 1282 ili +38733282100.

Medicinske asistencije

Zahtjev za ponudu

Pošaljite kopiju ove e-mail poruke na svoju adresu
loading ...

Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Nedjelja
  • Ponedjeljak
  • Utorak
loading ...
Zatvori X
}