Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Bosanskohercegovački auto - moto klub uređeno je Zakonom o slobodi pristupa informacijama u BiH.

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, u skladu sa zakonom.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem jasno artikulisanog i konciznog Zahtjeva Bosanskohercegovačkom auto-moto klubu na nekoliko načina:

  • poštom, na adresu Skenderija 23, 71.000 Sarajevo
  • fax-om, na broj 033/290-124
  • elektronskom poštom na: bihamk@bihamk.ba

ili donijeti lično u centralu Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba, Skenderija 23, Sarajevo, svakim radnim danom u periodu od 08:00 do 16:00 sati i predati na protokol.

Pristup informacijama

Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Četvrtak
  • Petak
  • Subota
loading ...