Lokacije za učlanjenje

Banja Luka

SARADNIK - Šlep služba Goran Obradović

  • Nenada Kostića 160
  • +387 51 385 566
  • +387 65 520 699

Banovići

AUTO MOTO KLUB BANAMK

  • Željeznička 1
  • +387 35 871 142
  • +387 61 657 208

Banovići

HIFA PUMPA - BANOVIĆI

  • Oskova bb
  • +387 35 874 108

Banovići

HIFA PUMPA - BANOVIĆI

  • Armije BIH 5
  • +387 35 874 051

Bihać

AUTO MOTO KLUB BIHAĆ

  • Vasif Bega Bišćevića 16 K-2/A
  • +387 37 223 862
  • +387 61 443 083

Bihać

HIFA PUMPA - BIHAĆ

  • Pritoka bb
  • +387 37 372 555

Bijeljina

SARADNIK - Dalas BN

  • Sime Matavulja 5
  • 387 65 511 430
  • +387 55 419 235

Blagaj

SARADNIK - BH POŠTA

  • Blagaj bb
  • +387 36 556 721

Bosanska Krupa

SARADNIK - BH POŠTA

  • Trg oslobođenja 1
  • +387 37 476 854

Bosanska Krupa

SARADNIK - REMIS

  • Ljusine bb
  • +387 37 476 055
  • +387 61 921 900

Bosanski Brod

SARADNIK - JAVNI PREVOZ USORAC

  • Petra Preradovića 6
  • +387 53 610 123
  • +387 65 535 573

Bosanski Petrovac

SARADNIK - VUČNA SLUŽBA Esher Eškić

  • 14. Septembra 23
  • +387 37 881 900
  • +387 61 180 634

Brčko

AUTO MOTO KLUB BRČKO

  • 8. marta 3
  • +387 49 213 024
  • +387 61 684 345

Breza

SARADNIK - BH POŠTA

  • Hasana Kjafije 6
  • +387 32 789 140

Bugojno

AUTO MOTO KLUB BUGOJNO

  • Slobode bb
  • +387 30 251 942

Bugojno

HIFA PUMPA - BUGOJNO

  • 307. M.Brigade 29
  • +387 30 258 048

Busovača

SARADNIK - Euro Tim

  • Kulina Bana bb
  • +387 30 593 180
  • +387 62 905 111

Bužim

SARADNIK - AUTO FIN

  • Zlatnih Ljiljana bb
  • +387 37 424 174
  • +387 61 799 479

Čapljina

SARADNIK - Croatia Remont

  • Tasovčići bb
  • +387 36 805 099
  • +387 63 321 843

Cazin

AUTO MOTO KLUB CAZIN

  • Puškari bb
  • +387 61 197 141

Čelić

SARADNIK - BH POŠTA

  • Patriotske lige 58
  • +387 35 660 442

Derventa

SARADNIK - JAVNI PREVOZ Dragan Knežević

  • Derventski Lug bb
  • +387 53 333 778
  • +387 65 667 267

Doboj Jug

AMK DOBOJ JUG

  • Matuzići bb
  • +387 32 691 368
  • +387 63 286 224

Doboj Jug

HIFA PUMPA - KARUŠE

  • Karuše bb
  • +387 32 691 569

Donji Vakuf

SARADNIK - BH POŠTA

  • 14. Septembra
  • +387 30 205 517

Drvar

AUTO MOTO KLUB DRVAR

  • Vicuke Bodrože bb
  • +387 34 819 123
  • +387 66 047 291

Fojnica

SARADNIK - BH POŠTA

  • Doktora Raljevića bb
  • +387 30 813 839

Goražde

AUTO MOTO KLUB GORAŽDE

  • Rabite bb
  • +387 38 221 269

Gračanica

SARADNIK - Autoservis šlep služba Jahić

  • Lipa bb
  • +387 35 702 320
  • +387 61 737 821

Gradačac

HIFA PUMPA - GRADAČAC

  • Sarajevska bb
  • +387 35 821 905

Gradačac

SARADNIK - MOBIL EX

  • Ormanica bb
  • +387 61 135 830

Grude

AUTO MOTO KLUB GRUDE

  • Dr. Franje Tuđmana 83
  • +387 39 662 380
  • +387 63 481 567

Ilidža

BIHAMK POSLOVNICA & TEHNIČKI CENTAR

Ilidža

HIFA PUMPA - ILIDŽA

  • Rustempašina bb
  • +387 33 761 991

Ilidža

HIFA PUMPA - ILIDŽA

  • Rakovica bb
  • +387 33 404 314

Ilijaš

AUTO MOTO KLUB ILIJAŠ

  • Banovac bb
  • +387 33 400 031
  • +387 61 778 451

Jablanica

AUTO MOTO KLUB SUNCE

  • Omladinsko šetalište bb
  • +387 36 753 113

Jajce

HIFA PUMPA - JAJCE

  • Mračaj bb
  • +387 30 657 110

Jajce

SARADNIK - MUSAGIĆ

  • Hrast 23
  • +387 30 657 214
  • +387 63 356 321

Jelah

HIFA PUMPA - ROSULJE

  • Rosulje bb
  • +387 32 666 274

Kakanj

AUTO MOTO KLUB TRANSPORT KAKANJ

  • 311 Lahke brigade bb
  • +387 32 557 780
  • +387 32 557 781

Kakanj

HIFA PUMPA - KAKANJ

  • Alije Izetbegovića bb
  • +387 32 552 421

Kalesija

AUTO MOTO KLUB KALAMK

  • Kurtići bb
  • +387 35 631 301
  • +387 62 344 489

Kiseljak

SARADNIK - BH POŠTA

  • Bilalovac bb
  • +387 30 594 002

Kladanj

AUTO MOTO KLUB KARAULA

  • 16. Muslimanske brigade bb
  • +387 35 621 261
  • +387 61 168 697

Kladanj

SARADNIK- Bald d.o.o

  • Luke 14
  • +387 35 621 211
  • +387 61 645 448

Ključ

SARADNIK- Risović Komerc

  • Ulica Branilaca bb
  • +387 37 662 177

Konjic

SARADNIK - DUHANPROMET TRAFIKA

  • Trg državnosti Alije Izetbegovića
  • +387 64 449 4435

Konjic

SARADNIK- Autocentar Škico

  • Orahovica bb
  • +387 36 734 541
  • +387 61 154 176

Konjic

SARADNIK- Medex d.o.o

  • Živašnica bb
  • +387 36 288 504
  • +387 61 153 951

Konjic

SARADNIK- REMIS

  • Ovčari bb
  • +387 36 735 880
  • +387 62 641 276

Konjic

SARADNIK- REMIS 1

  • Kolonija 60
  • +387 36 734 861
  • +387 61 848 054

Livno

SARADNIK- Auto Matić d.o.o

  • Drinova Međa bb
  • +387 34 201 095
  • +387 63 385 290

Lukavac

AKVIZITER - Erna Salkić

  • Branilaca Bosne bb
  • + 387 61 678 866

Lukavac

HIFA PUMPA - LUKAVAC

  • Lukavačkih brigada bb
  • +387 35 550 750

Lukavac

SARADNIK- BH POŠTA

  • Borisa Kidrica bb
  • +387 35 553 606
  • +387 35 550 481

Lukavac

SARADNIK- INGOS

  • Magistralni bb
  • +387 61 710 374

Lukavac

SARADNIK- Samčo Transport

  • Alekse Šantića 1
  • +387 61 100 645

Maglaj

SARADNIK- REMIS

  • Bosanska bb
  • +387 32 604 801
  • +387 61 745 039

Mostar

AUTO MOTO KLUB MOSTAR

  • Dubrovačka bb
  • +387 36 323 245
  • +387 36 324 645

Mostar

HIFA PUMPA - MOSTAR

  • Rodoč bb
  • +387 36 370 180

Mostar

HIFA PUMPA - MOSTAR

  • Put za Opine bb
  • +387 36 577 607

Mostar

SARADNIK- Autoprevoznik Repeša Rasim

  • Vrapčići bb
  • +387 63 361 332

Mostar

SARADNIK- UNITRADE

  • Ortiješ 16
  • +387 36 352 631
  • +387 36 352 632

Mrkonjić Grad

AUTO MOTO KLUB AURO AUTO

  • Brdo bb
  • +387 50 211 411
  • +387 65 562 903

Mrkonjić Grad

SARADNIK- Auro Auto

  • Brdo bb
  • +387 50 211 411
  • +387 65 562 903

Nemila

SARADNIK- BH POŠTA

  • Patriotske lige 49
  • +387 32 674 141

Novi Travnik

SARADNIK- BH POŠTA

  • Trg zlatnih ljiljana bb
  • +387 30 525 969

Odžak

SARADNIK- A6A Mulić

  • Bosanska 38
  • +387 31 761 076
  • +387 63 360 091

Olovo

HIFA PUMPA - OLOVO

  • Tuzlanska bb
  • +387 32 825 200

Olovo

SARADNIK - DUHANPROMET TRAFIKA

  • Branilaca bb
  • +387 64 422 7591

Olovo

SARADNIK- Autoreparatura

  • Tuzlanska bb
  • +387 32 825 554
  • +387 61 154 783

Orašje

SARADNIK- UNITRADE

  • Donja Mahala II- Zona poduzetništva
  • +387 31 710 250

Pale

SARADNIK - DUHANPROMET TRAFIKA

  • Milana Simovića bb (TC TOM)
  • +387 64 422 7325

Pazarić

SARADNIK- BH POŠTA

  • Bjelašnička 64
  • +387 33 428 086

Prijedor

SARADNIK- Euro Markt

  • Tode Švrakića 2
  • +387 65 688 093

Prozor

SARADNIK- UNITRADE

  • Mijata Tomića bb
  • +387 36 771 375
  • +387 36 771 413

Prozor

SARADNIK- Vučna služba "ORO"

  • SS Kranjčevića 24
  • +387 36 771 116
  • +387 63 383 190

Prusac

SARADNIK- BH POŠTA

  • Čaršije bb
  • +387 30 271 002

Rogatica

SARADNIK- Šlep Služba Munja

  • Miće Sokolovića bb
  • +387 58 416 236
  • +387 65 529 084

Sanski Most

HIFA PUMPA - SANSKI MOST

  • Bulevar VII korpusa bb
  • +387 37 689 585

Sanski Most

SARADNIK- Autocentar Misan

  • Krkojevci bb
  • +387 37 680 500
  • +387 61 149 397
  • +387 37 689 160

Sanski Most

SARADNIK- SPRINT-J-E

  • Vedro Polje 1
  • +387 37 683 245
  • +387 61 760 425

Sapna

SARADNIK- BH POŠTA

  • Centar
  • +387 35 599 001
  • +387 35 599 002

Sarajevo

BIHAMK POSLOVNICA

Sarajevo

BIHAMK POSLOVNICA

Sarajevo

HIFA PUMPA - BISTRIK

  • Put Mladih Muslimana bb
  • +387 33 236 258

Sarajevo

HIFA PUMPA - BUĆA POTOK

  • Adema Buće bb
  • +387 33 656 131

Sarajevo

HIFA PUMPA - RAJLOVAC

  • Zabrđe bb
  • +387 33 424 765

Sarajevo

HIFA PUMPA - STUP

  • Džemala Bijedića bb
  • +387 33 546 370

Semizovac

SARADNIK- Autoprevoznik AB

  • Nova željeznička stanica 37
  • +387 33 435 432
  • +387 62 506 507

Široki Brijeg

AUTO MOTO KLUB „AC“ - ŠIROKI BRIJEG

  • Fra Didaka Buntića 77
  • +387 39 704 720
  • +387 63 463 001

Široki Brijeg

SARADNIK- UNITRADE

  • Trn bb
  • +387 39 704 556
  • +387 39 704 557

Sokolac

SARADNIK- Trgovina Teletina d.o.o

  • Marka Ećimovića bb
  • +387 57 401 162
  • +387 65 747 121

Srebrenica

SARADNIK- VIPA

  • Maršala Tita 109
  • +387 56 991 191
  • +387 61 186 258
  • +387 56 440 647

Srebrenik

HIFA PUMPA - SREBRENIK

  • N.N. Polje bb
  • +387 32 645 626

Srebrenik

SARADNIK- REMIS

  • Ćehaje bb
  • +387 35 644 088
  • +387 62 915 323

Srebrenik

SARADNIK- Selimpex

  • 21. Srebreničke brigade
  • +387 35 696 504
  • +387 61 733 464

Stolac

SARADNIK- EL-GO doo

  • Humska bb
  • +387 36 853 710
  • +387 36 853 710

Stolac

SARADNIK- UNITRADE

  • Podgrad bb
  • +387 36 854 197

Tarčin

SARADNIK- BH POŠTA

  • Mrđana Đoke 56
  • +387 33 428 105
  • +387 33 428 116

Teočak

SARADNIK- BH POŠTA

  • Centar
  • +387 35 755 121
  • +387 35 754 011

Tešanj

AUTO MOTO KLUB TEŠANJ

  • Marin Han bb
  • +387 32 663 552
  • +387 32 664 584

Tešanj

HIFA PUMPA - TEŠANJ

  • Bukva bb
  • +387 32 654 695

Tešanj

HIFA PUMPA - TEŠANJ

  • Krndija bb
  • +387 32 650 600

Tešanj

SARADNIK- Autoprevoznik Omić Elvir

  • Šije bb
  • +387 61 153 185

Tešanj

SARADNIK- Ilma d.o.o

  • Ljetnići bb
  • +387 32 667 250
  • +387 62 984 880

Tešanj

SARADNIK- REMIS

  • Krndija bb
  • +387 32 654 110
  • +387 62 149 798

Teslić

HIFA PUMPA - TESLIĆ

  • Donji ružević bb
  • +387 53 490 130

Tomislavgrad

AUTO MOTO KLUB BMW

  • Mijata Tomića bb
  • +387 34 354 711
  • +387 63 330 202

Travnik

AUTO MOTO KLUB TRAVNIK

  • Mostarska bb
  • +387 30 518 203

Travnik

HIFA PUMPA - TRAVNIK

  • Putićeva bb
  • +387 30 518 492

Travnik

SARADNIK- Sivro

  • Hadži Ali-Bega Hasanspahića bb
  • +387 61 403 518

Trebinje

SARADNIK- AutoM Tešanović

  • Luke Vukalovića 44
  • +387 59 265 760

Tuzla

BIHAMK POSLOVNICA

Tuzla

HIFA PUMPA - TUZLA

  • Bulevar II Korpusa Armije RBiH bb
  • +387 35 360 080

Tuzla

HIFA PUMPA - TUZLA

  • Simin Han bb
  • +387 35 313 200

Tuzla

HIFA PUMPA - TUZLA

  • Miladije bb
  • +387 35 397 029

Tuzla

SARADNIK- Guma M

  • Šićki brod bb
  • +387 35 321 115
  • +387 62 311 746

Tuzla

SARADNIK- REMIS

  • XVIII Hrvatske brigade 2
  • +387 35 311 451
  • +387 61 104 366

Tuzla

SARADNIK- Riko d.o.o

  • Ul. Bosne Srebrene 25
  • +387 61 100 054

Tuzla

SARADNIK- Soni Lux

  • Kulina bana 8
  • +387 35 258 070
  • +387 61 280 501
  • +387 35 258 171

Tuzla

SARADNIK- Unfal Promet

  • Brgule 62
  • +387 70 224 485
  • +387 61 193 776

Tuzla

SARADNIK- UNITRADE

  • Zvonka Cerića19
  • +387 35 396 001
  • +387 35 396 003

Vareš

SARADNIK- BH POŠTA

  • Put mira 15, O-14
  • +387 32 849 030
  • +387 32 849 041

Velika Kladuša

AMK PRO DRIVE

  • Hamdije Pozderca 2
  • +387 37 772 072
  • +387 61 755 527

Višegrad

HIFA PUMPA - VIŠEGRAD

  • Vojvode Stepe bb
  • +387 58 490 121

Visoko

HIFA PUMPA - VISOKO

  • Mule Hodžića 57
  • +387 32 732 291

Visoko

SARADNIK - DUHANPROMET TRAFIKA

  • Branilaca bb - T.C. Suša
  • +387 64 436 6000

Visoko

SARADNIK- Brzi Servis

  • Muhašinovići 34
  • +387 32 740 449

Visoko

SARADNIK- REMIS

  • Topuzovo Polje bb
  • +387 32 735 932
  • +387 61 750 492

Vitez

SARADNIK- Auto kuća "BUBA"

  • PC 96-2
  • +387 30 719 020
  • +387 63 288 555

Vitez

SARADNIK- REMIS

  • Poslovni centar 96
  • +387 30 710 749
  • +387 61 629 413

Vitez

SARADNIK- UNITRADE

  • Donje Dubravice bb
  • +387 30 714 381
  • +387 30 714 382

Vogošća

AUTO MOTO KLUB VOGOŠĆA

  • Donji Hotonj 44
  • +387 33 426 555
  • +387 61 275 995

Vogošća

HIFA PUMPA - VOGOŠĆA

  • Hotonj bb
  • +387 33 584 373

Zavidovići

HIFA PUMPA - ZAVIDOVIĆI

  • Zlatnih ljiljana bb
  • +387 32 863 673

Zavidovići

SARADNIK - BEDEM d.o.o.

  • Zavidovići
  • +387 61 797 297

Zavidovići

SARADNIK- BH POŠTA

  • Safvet-bega Bašagića bb
  • +387 32 868 600

Zenica

BIHAMK POSLOVNICA & TEHNIČKI CENTAR

Zenica

HIFA PUMPA - ZENICA

  • Aleja Šehida bb
  • +387 32 202 380

Zenica

HIFA PUMPA - ZENICA

  • Zmaja od Bosne bb
  • +387 32 200 110

Zenica

SARADNIK- REMIS

  • Vatrogasni put 3
  • +387 32 407 279
  • +387 61 414 185

Zenica

SARADNIK- Target Servis Centar

  • Bulevar Kralja Tvrtka I 17
  • +387 32 448 270
  • +387 32 448 271

Žepče

SARADNIK- Gemiza

  • Lupoglav bb
  • +387 32 896 041
  • +387 61 433 501

Živinice

AUTO MOTO KLUB ŽIVINICE

  • Druga ulica 18
  • +387 35 740 801
  • +387 35 740 800

Živinice

HIFA PUMPA - ŽIVINICE

  • Prva ulica bb
  • +387 35 741 501

Živinice

HIFA PUMPA - ŽIVINICE

  • Đurđevik bb
  • +387 35 762 700

Živinice

SARADNIK- Automehaničar Perava

  • Ul. Oslobođenja bb
  • +387 35 772 052
  • +387 63 296 290

Živinice

SARADNIK- REMIS

  • Bosanska B1
  • +387 35 750 311
  • +387 61 637 305

Živinice

SARADNIK- UNITRADE

  • Donje Dubrave bb
  • +387 35 813 299
  • +387 61 218 921
  • +387 35 813 695

Živinice

SARADNIK- Živinice Remont

  • Prva Ulica 204
  • +387 35 740 800
  • +387 62 649 774

Živinice

SARADNIK- ZR Autoelektričar

  • Magistralni put 50
  • +387 35 772 980
  • +387 61 149 848

Zvornik

SARADNIK- Auto-Miki d.o.o

  • Tabanci bb, Kozluk
  • +387 56 320 333
  • +387 65 920 707

Zvornik

SARADNIK- Autoservis Bane

  • Svetog save bb
  • +387 56 210 023
  • +387 65 525 890
  • +387 56 210 808

Zvornik

SARADNIK- Šlep služba Dane

  • Meterize bb
  • +387 56 213 528
  • +387 66 448 901

Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Subota
  • Nedjelja
  • Ponedjeljak
BIHAMK Card