Članak top banner 970x90
Održavanje

Znate li kada se radi redovni, a kada vanredni tehnički pregled vozila?

Radi provjeravanja tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila obavljaju se tehnički pregledi tih vozila

Autor: BIHAMK

Tehnički pregled je skup radnih operacija pri kojima se odgovarajućim mjerenjima i poređenjem izmjerenih veličina sa propisanim vrijednostima, kao i vizuelnim pregledom bez ili uz korištenje odgovarajućih alata, bez bitnih rasklapanja, utvrđuje tehnička ispravnost uređaja i opreme, odnosno tehnička ispravnost vozila u cjelini, kao i da li vozilo ispunjava propisane uvjete i tehničke normative za sigurno učešće u saobraćaju na cesti.

Tehnički pregled vozila može da bude redovni, preventivni i vanredni.

Redovni tehnički pregledi vozila obavljaju se jednom godišnje u periodu ne dužem od 30 dana prije isteka registracije.

Novoproizvedena motorna i priključna vozila, nakon obaveznog identificiranja vozila prije prve registracije, vlasnici su dužni podvrgnuti redovnom tehničkom pregledu u toku mjeseca kojem ističe rok od 24 mjeseca od dana prve registracije vozila, te u toku mjeseca u kojem ističe rok od 48 mjeseci od dana prve registracije vozila.

Vozila stara četiri i više godina vlasnici su dužni podvrgnuti redovnom tehničkom pregledu tokom svakog 12. mjeseca od posljednjeg redovnog tehničkog pregleda. Vozila koja se uvoze u Bosnu i Hercegovinu, a nisu novoproizvedena, prije prve registracije, vlasnici su dužni podvrgnuti redovnom tehničkom pregledu.

Preventivni tehnički pregled vozila obavlja se nakon šest mjeseci od redovnog tehničkog pregleda vozila. Preventivnom tehničkom pregledu dužna su se podvrgnuti vozila koja se daju u najam (ren-a-car vozila), vozila kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozače, vozila kojima se obavlja taksi prevoz, autobusi, teretna priključna vozila za prevoz opasnih tvari, teretna i priključna vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 7.500 kg. Izuzetak za ova vozila je taj da ukoliko nisu stariji od četiri godine ne obavljaju preventivni tehnički pregled vozila.

Preventivnim tehničkim pregledima ne podliježu vozila za stanovanje ili kampiranje, pčelarska vozila, teretna i priključna vatrogasna vozila, teretna i priključna vozila za zabavne radnje i priključna vozila za traktore.

Vanredni tehnički pregled vozila obavlja se:

a) nakon saobraćajne nezgode kad su na vozilu oštećeni sklopovi i uređaji koji su bitni za sigurnost saobraćaja ili kad je nastupila veća materijalna šteta,

b) na zahtjev ovlaštene službene osobe na najbližoj stanici tehničkog pregleda, ukoliko postoji osnovana sumnja da bi dalja upotreba vozila ugrozila sigurnost saobraćaja:

   1) za vozilo postoje osnovi sumnje u tehničku neispravnost uređaja za upravljanje ili uređaja za zaustavljanje,

   2) vozilo za koje se opravdano posumnja da ima neispravan uređaj za pogon na tečni plin,

   3) vozilo za koje se opravdano posumnja da ima neispravan uređaj za spajanje vučnog i priključnog vozila,

   4) vozilo koje ispušnim plinovima ili na drugi način prekomjerno zagađuje okoliš, kao i vozilo koje proizvodi prekomjernu buku,

   5) vozilo za koje se opravdano posumnja da tehničke karakteristike vozila ne odgovaraju stvarnom stanju (boja vozila, broj sjedišta, nosivost i sl.),

c) nakon izvršene ugradnje ili prepravke sklopa ili više njih od čije ispravnosti zavisi tehnička ispravnost vozila (uređaji za upravljanje, uređaji za zaustavljanje, uređaji za spajanje vučnog i priključnog vozila, gasna instalacija i drugi uređaji koji su važni za sigurnost saobraćaja), i obavljenog certificiranja vozila;

d) na zahtjev vlasnika ili vozača vozila.

BIHAMK

Povezane novosti

Navike vozača koje štete automobilu

Navike vozača koje štete automobilu

Svaki vozač tokom vremena stekne određene navike u vožnji. Međutim, veoma često neke od tih navika mogu da nanesu štetu automobilu i da izazovu neželjene troškove popravke. Neke od navika su navedene u nastavku.

Možda bi vas zanimalo