Savjeti

Elementi sigurnosti bicikla

Zbog sigurnosti samih biciklista kao i drugih učesnika svaki bicikl mora imati propisanu opremu i signalizaciju.

Autor: BIHAMK

Kočnice na biciklu

Na biciklima mora biti ugrađena i izvedena za svaki točak najmanje po jedna kočnica tako da su međusobno neovisne, s tim što kočnica na prednjem točku mora biti ručna.

Prednje svjetlo na biciklu

Bicikl mora imati jedno ili dva simetrično postavljena svjetla za osvjetljavanje ceste, a moraju biti izvedena i pričvršćena na prednjoj strani bicikla. Svjetlost koju daje svjetlo mora biti bijele boje, a udaljenost svjetleće površine toga svjetla od površine ceste ne smije biti veća od 1,2 m ni manja od 0,4 m kod bicikla. Svjetlo na biciklu mora biti izvedeno i podešeno tako da osvijetljeni dio ravne ceste nije duži od 50 m ni kraći od 10 m.

Katadiopteri na pedalama

Bicikl mora imati po jedan katadiopter žute ili narandžaste boje na svakoj strani pedale (s prednje i stražnje strane).

Stražnje svjetlo na biciklu

Bicikl mora imati jedno ili dva simetrično raspoređena prema uzdužnoj okomitoj ravnini vozila postavljena stražnja pozicijska svjetla crvene boje te moraju biti izvedena i pričvršćena na zadnjoj strani vozila. Udaljenost svjetleće površine svjetla od površine ceste ne smije biti manja od 0,25 m ni veća od 0,9 m. Ovo svjetlo mora biti izvedeo zajedno sa katadiopterima.

Katadiopter straga

Bicikl mora imati jedan ili dva simetrično raspoređena prema uzdužnoj okomitoj ravnini vozila i netrokutasta katadioptera crvene boje koji moraju biti ugrađena i izvedena na stražnjoj strani bicikla. Udaljenost reflektirajuće površine stražnjega crvenog katadioptera od površine ceste ne smije biti manja od 0,25 m ni veća od 0,9 m. Reflektirajuća površina stražnjega crvenog katadioptera mora iznositi najmanje 8 cm2.

Katadiopteri u točkovima bicikla

Bicikl mora imati na bočnim stranicama prednjega i zadnjeg točka bicikla reflektirajuća tijela koja reflektiraju svjetlost bijele ili žute boje.

Zvono

Na biciklu mora postojati uređaj za davanje zvučnih znakova. Uređaj za davanje zvučnih znakova na biciklu mora biti ugrađen i izveden kao najmanje jedan uređaj tako da daje jedinstvene zvukove nepromljenjiva intenziteta. Komanda uređaja za davanje zvučnih znakova mora biti postavljena tako da je pristupačna vozaču s njegovog sjedišta.

BIHAMK

Povezane novosti

Sigurnost vozača bicikla

Sigurnost vozača bicikla

Vožnja bicikla je nesumnjivo jedan od najboljih, najbržih i najzdravijih oblika prijevoza. Mnogima je bicikl prijevozno sredstvo od tačke A do tačke B. Kakav god bio vaš odnos s biciklom, pravila treba znati i pridržavati ih se.

Možda bi vas zanimalo