Aktuelno

U organizaciji Ministarstva komunikacija i transporta BiH, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, a uz podršku Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Europu (UNECE), 04. i 05. marta/ožujka 2020. godine u prostorijama UNDP-a održana je radionica koja je osim realizacije ciljeva održivog razvoja u većoj mjeri bila posvećena sigurnosti saobraćaja kojoj su prisustvovali predstavnici svih relevantnih institucija i organizacija iz oblasti saobraćaja. 

Realizovana radionica predstavlja uvod u početak aktivnosti koje Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP), pokreće u cilju izrade/razvoja Okvirne strategije sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini i Akcionog plana za period 2020-2024. godine, a u skladu sa ciljevima 3 i 11 održivog razvoja UN-a: "Osigurati zdravi život i promovisati blagostanje svih u svim dobima" i "Učiniti gradove i ljudska naselja uključivim, sigurnim, otpornim i održivim" i Okvirne strategije transporta Bosne i Hercegovine za period 2016-2030. U uvodnom govoru prisustnima su se obratili ministar transporta i komunikacija g. Vojin Mitrović, predstavnica UNDP u BiH gđa. Steliana Nedera, pomoćnik direktora Direkcije za ekonomsko planiranje BiH g. Zdenko Milinović i g. Novica Krunić direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.

Prvi dan radionice bio je rezervisan za sesije koje su se odnosile na ciljeve održivog razvoja vezane za transport i sistem cestovne sigurnosti, a koje su vodili predstavnici UNECE. Glavna tema razgovora i svih prikazanih prezentacija bilo je prikupljanje potrebnih podataka o transportu, uključujući javni prevoz, kretanje stanovništva u ruralnim i urbanim zonama, kretanje tereta unutar i preko granica zemlje, o saobraćajnim nezgodama, kao i problemi sa kojim se susrećemo prilikom prikupljanja istih i prikaz jedinstvene metodologije prikupljanja podataka od strane UNECE.

Drugog dana prezentovano je urađeno u proteklom periodu na polju sigurnosti cestovnog saobraćaja, a posebno na formiranje i korištenje jedinstvene baze podataka od strane entitetskih ministarstva saobraćaja i komunikacija i Vlade Brčko Distrikta, kao i ministarstava unutrašnjih poslova. Poslije uvodnih prezentacija, u nastavku drugog dana prezentovana su iskustva zemalja iz regije (Srbija, Grčka, Austrija) koja se odnose na izradu Nacionalnih strategija za bezbjednost saobraćaja, Evropski akcioni plan za sigurnost saobraćaja, kao i Strategija TRACECA zemalja, koji nam mogu poslužiti za izradu buduće nacionalne strategije za BiH. Nakon svih prezentacija predstavnici nadležnih aktera iz oblasti sigurnosti saobraćaja, pa između ostalih i predstavnik BIHAMK-a, upoznali su prisutne sa aktivnostima koje provode na polju sigurnosti saobraćaja, da bi na samom kraju radionice podjeljeni u četiri grupe dali prijedloge aktivnosti koje trebaju biti uključene u izradu Strategije sigurnosti cestovnog saobraćaja BiH za narednu dekadu. Zatvarajući radionicu predstavnici Ministarstva komunikacija i transporta BiH istakli su da su bili zadovoljni angažmanom nadležnih aktera iz oblasti sigurnosti saobraćaja uz napomenu da će prilikom izrade nacionalne strategije svi ponovo biti pozvani da daju svoj doprinos u sadržaju iste.


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Četvrtak
  • Petak
  • Subota