Aktuelno

U periodu od 07. do 15. novembra/studenog 2016. godine, održan je trening na temu: “Informativni trening za komercijaliste i supervizore iz odjela prodaje Coca-Cola HBC B-H d.o.o. s ciljem podizanja svijesti o sigurnosti u saobraćaju”. Trening je organizovao Coca – Cola HBC B-H d.o.o. a predavači su bili predstavnici iz BIHAMK-a.

Trening se održao u pet regionalnih centara i to:
- Mostar
- Banjaluka
- Tuzla
- Sarajevo
- Bihać

Edukaciji su prisustvovali komercijalisti i supervizori iz odjela prodaje kompanije Coca-Cola HBC B-H d.o.o., a trening je bio interaktivnog karaktera, sa mnogo video sadržaja.

Nakon uvodnih riječi predavača i organizatora treninga, predstavnici iz BIHAMK-a zajedno sa organizatorima su obradili oblasti :

- Cestovni saobraćaj – dinamika razvoja;
- Statistički podaci o broju saobraćajnih nezgoda u svijetu - Podaci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO);
- Uticaj tehničke ispravnosti na nastanak saobraćajne nezgode i istraživanje BIHAMK-a kada je u pitanju tehnička ispravnost motornih vozila;
- Istraživanje BIHAMK-a o korištenju sigurnosnih pojaseva na bosanskohercegovakim cestama;
- Elementi cestovnih motornih vozila - Pasivna i aktivna sigurnosti vozila.
- Broj registrovanih motornih vozila u BiH;
- Statistički podaci o saobraćajnim nezodama u BiH - Broj saobraćajni nezgoda, uzroci nastanka, posljedice saobraćajnih nezgoda i mjesto nastanka;
- Program ocjene performansi cesta i performansi vozila - EuroRap Euro NCAP
- Trenutno važeće zakonodavstvo kao i prijedlog izmjene ZOBS-a
- Tehnika vožnje (vožnja u uslovima smanjene vidljivosti, po ledu, snijegu, kiši -aqua apaning, u kružnom toku itd).

Osim direktne edukacije učesnika treninga, cilj treninga je bio prenošenje usvojenog znanja i vještina na ostale kolege, pa i poznanike, prijatelje i porodicu. Pored sigurnosnih aspekata ovakav način odnosa savijesnih vozača predstavlja ogledalo brenda, a samim tim i povećanje zadovoljstva kupaca tih brendova.


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Subota
  • Nedjelja
  • Ponedjeljak