Aktuelno

Od petka, 07. aprila/travnja 2017.g. počele su sistematske provjere na vanjskim granicama Šengena za sve putnike.  

Zbog usvojenih amandmana na Zakonik o šengenskim granicama, Slovenija je uvela pojačani sistem provjere za sve putnike na svojim graničnim prijelazima. Sistematske provjere svih osoba, koje obuhvataju i državljane Evropske unije počele su u petak 07. aprila/travnja 2017.g.

Uredbom (EU) 2017/458 Evropskog Parlamenta i Savjeta od 15. marta/ožujka mijenjaju se trenutačno važeći standardi  obavljanja kontrola na granicama, a to se posebno odnosi na građane Evropske unije. Do sada je bilo dovoljno da pripadnici granične policije obave osnovnu kontrolu ovih putnika brzom i jednostavnom provjerom validnosti putnih dokumenata građana Evropske unije. Međutim, zbog spomenute uredbe, njihova dokumenta će se morati provjeriti u slijedećim bazama podataka: Šengenskom sistemu informacija (SIS), Interpolovoj bazi podataka ukradenih i izgubljenih putnih dokumenata, te državnoj bazi podataka za ukradene, zloupotrebljene, izgubljene i oštećene putne dokumente. 

Službenici granične policije Slovenije će detaljno provjeravati putne dokumente svih osoba pomoću specijalnih čitača, dokument po dokument, na svakom graničnom prijelazu. Ova uredba o sistemskim provjerama ne predviđa bilo kakve izuzetke. Na graničnim prijelazima gdje se kontrole obavljaju zajedno sa hrvatskim vlastima, primjenjivat će se ista procedura od strane službenika Granične policije Hrvatske.

Zbog goreopisanih razloga, procedure granične kontrole će trajati znatno duže, a produžit će se i vrijeme čekanja na prijelaz granice sa Hrvatskom na pojedinim graničnim prijelazima, posebno u periodima velikih saobraćajnih gužvi (državni praznici i turistička sezona).

Da bi izbjegli eventualne neugodnosti, svim putnicima se savjetuju da:

• Provjere status svojih dokumenata, posebno ukoliko su u zadnje dvije godine oni bili otuđeni, izgubljeni ili oštećeni. Ovo je potrebno da bi se uvjerili da su podaci o dokumentima tačno uneseni u državnim i ostalim bazama podataka.
• Provjere da li su njihovi putni dokumenti (lične/osobne karte, pasoši/putovnice) važeći;
• Provjere informacije o stanju na graničnim prijelazima prije polaska na putovanje;
• Izaberu granične prijelaze sa manjom frekvencijom saobraćaja ili da kreću na putovanje u dijelovima dana i sedmice/tjedna kada su gužve uobičajeno manje.
• Izbjegnu putovanje u Hrvatsku tokom vikenda osim ukoliko je rezervisan takav aranžman koji počinje i završava u danima vikenda
• Budu strpljivi i slijede upute policijskih službenika na graničnim prijelazima i unutar zemlje.

Ove sistematske provjere su uvedene u cilju spriječavanja bilo kakvih prijetnji za unutarnju sigurnost i javni red država članica EU, bez obzira na porijeklo ovih prijetnji, što je i bio razlog da se u provjere uključe i građani EU. Uvođenje sistematskih provjera može se pripisati i fenomenu pojave stranih terorističkih boraca koji su mahom građani EU. Ova uredba čija je primjena počela 07.aprila/travnja doprinijet će smanjenju spomenutih rizika pri ulasku ili izlasku sa teritorije Evropske unije.

Iako će policijski službenici Slovenije angažovati sve svoje infrastrukturne i ljudske resurse u cilju maksimalnog smanjenja posljedica primjene spomenute uredbe, bit će nemoguće u potpunosti izbjeći duža zadržavanja putnika na graničnim prijelazima koja će nastati kao rezultat detaljnih provjera putnih dokumenata na vanjskim granicama EU.


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Subota
  • Nedjelja
  • Ponedjeljak