Aktuelno

Mobilni telefoni su postali neizostavni dio naše svakodnevnice i sve češće su u upotrebi i onda kad ne bi smjeli biti, posebno se to odnosi na njihovu upotrebu u cestovnom saobraćaju/prometu.

Upotreba mobilnih telefona u saobraćaju/prometu, bilo da se radi o razgovoru ili tipkanju poruka, višestruko odvlači pažnju vozača i izaziva različite promjene u njihovom ponašanju koje negativno utiču na sigurnost saobraćaja/prometa, zbog čega je i Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja/prometa BiH njihova upotreba zabranjena. Svjetska istraživanja su pokazala da ometanje vozača tokom vožnje postaje jedan od glavnih uzročnika saobraćajnih/prometnih nezgoda na cesti.

Upravo iz tog razloga Bosanskohercegovački auto-moto klub - BIHAMK, u saradnji sa JP Ceste FBiH, započinje sa realizacijom saobraćajno-preventivne kampanje pod nazivom #ParkirajTelefon. Kampanja se provodi u okviru UN Dekade akcije za cestovnu sigurnost kojoj se kao dio Međunarodne automobilističke federacije (FIA) priključio i BIHAMK. Kampanja je usmjerena na podizanje svijesti o gorućem problemu korištenja mobilnih telefona za vrijeme vožnje.

Osnovne poruke kampanje #ParkirajTelefon upozoravaju na fatalne posljedice alarmantnog trenda sve učestalijeg korištenja mobilnih telefona tokom vožnje ili prelaska ulice. Kampanja je namijenjena vozačima, pješacima i biciklistima, a cilj joj je smanjiti broj učesnika cestovnog saobraćaja/prometa čija je pažnja ometena nepropisnim korištenjem mobitela.

Zvaničan početak kampanje planiran je za 16. novembar 2017. godine promocijom u Sarajevu, na platou ispred BBI centra.

S obzirom na to da se svaka treća nedjelja u mjesecu novembru obilježava kao Svjetski dan sjećanja na žrtve saobraćajnih/prometnih nezgoda (WDR - World Day of Remembrance), ovaj događaj ćemo iskoristiti i da se prisjetimo miliona poginulih i povrijeđenih u saobraćajnim/prometnim nezgodama, njihovih porodica, ali i da istaknemo posebnu važnosti i zahvalimo se članovima spasilačkih službi, koji se svakodnevno nose sa brojnim povredama na cestama.

PLAN REALIZACIJE KAMPANJE


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Subota
  • Nedjelja
  • Ponedjeljak