Aktuelno

S obzirom da se 1. oktobar/listopad obilježava kao Dan starijih osoba, a 10. oktobar/listopad kao Dan vida, BIHAMK je u saradnji sa JP Ceste FBiH, u periodu od 07. do 11. oktobra/listopada 2019. godine realizovao akciju besplatnog pregleda vida pod nazivom „Neka godine budu samo broj - Vidim i vozim“.

Akcija besplatne kontrole vida realizovana je u Sarajevu u saradnji sa optikom Salihbegović, u Mostaru u saradnji sa optikom Provizion i Tuzli u saradnji sa optikom Iris. Pored pregleda vida, učesnicima akcije podijeljeni su i informativno-edukativni leci namjenjeni starijim osobama sa savjetima kako i dalje da budu sigurni učesnici u saobraćaju.

Akciji se odazvalo par stotina osoba, uglavnom starije životne dobi. Prosječna starost učesnika akcije bila je oko 55 godina, sa prosječnim vozačkim iskustvom od oko 32 godine.

Od ukupnog broja pregledanih osoba njih:

69% je nosilo naočale/leće za korekciju vida od ranije, dok 31% nije imalo potrebu za korekcijom vida od ranije. 

47% pregledanih osoba, koje su od ranije nosile naočale, imale su potrebu za ponovnom korekcijom vida na daljinu i blizinu (od toga 37% pregledanih osoba imalo je potrebu za korekciju vida na blizinu, dok je 16% imalo potrebu za korekcijom vida na daljinu).

79% pregledanih osoba, koje ranije nisu imale nikakve korekcije vida i dalje nemaju potrebu za korekcijom vida, dok je kod

21% pregledanih ustanovljena potreba za korekcijom vida, što je potencijalno vrlo opasno u saobraćaju/prometu.

Kada je riječ o redovnom pregledu vida ustanovljeno je da od ukupnog broja pregledanih osoba njih 73% je ranije obavilo oftamološki pregled, dok čak 27% pregledanih osoba nikada ranije nisu obavili pregled vida, što ukazuje na značaj ove kampanje koja štiti interese vozača i svih učesnika u saobraćaju/prometu.

Također, jedan od zabrinjavajućih podataka predstavlja učestalost provjere vida vozača, njih 10,5% je obavilo oftalmološki pregled u proteklih 6 mjeseci, 47% je obavilo pregled u zadnjih godinu dana, dok 15,7% nije bilo na oftamološkom pregledu u zadnje dvije godine ili više.

Ono što je također zabrinjavajuće jeste i činjenica da od ukupnog broja dobrovoljno pregledanih osoba 21% ih je izjavilo da kupuje „ready made“ naočale u apotekama i na sličnim mjestima, dok 79% naočale isključivo kupuje u optikama.

Akcija besplatnog pregleda vida je realizovana s ciljem povećanja stepena sigurnosti na cestama, važnosti očuvanja dobrog vida, kao i prevenciji i pravovremenoj korekciji eventualnih problema sa vidom. Nakon realizovane akcije 100% pregledanih osoba izjavilo je da su zadovoljni akcijom, te da je ova vrsta akcija potrebna.


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Ponedjeljak
  • Utorak
  • Srijeda