Tahografi

U sklopu Tehničkog centra BIHAMK-a na Ilidži može se obaviti ispitivanje analognih, digitalnih tahografa i ograničivača brzine, prema Zakonu o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom saobraćaju Bosne i Hercegovine.

Naša radionica za tahografe pruža slijedeće usluge:

  • Ispitivanje analognih tahografa;
  • Ispitivanje digitalnih tahografa;    
  • Ispitivanje ograničivača brzine.

Kontakt:

Tel:  + 387 33 777 102
Fax: + 387 33 777 112
e-mail: homologacija@bihamk.ba
Radno vrijeme: ponedeljak - petak od 08:00-16:00

Tahografi

Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Utorak
  • Srijeda
  • Četvrtak
loading ...