Usluge

Obavezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornog vozila od odgovornosti za štete trećim osobama tzv. autoodgovornost. Svi vlasnici odnosno korisnici motornih vozila dužni su prema zakonu sklopiti policu osiguranja od odgovornosti za štete prema trećim osobama.

Na polici osiguranja autoodgovornosti, osim osnovnog osiguranja moguće je da vlasnik vozila ugovori i proširena pokrića, čime Vaša polisa osiguranja pruža posebnu zaštitu Vama kao vozaču, Vašim putnicima i Vašem vozilu.

Vožnja motornim vozilom predstavlja potencijalnu opasnost, uslijed koje trećim osobama možemo prouzročiti:
- smrtne posljedice;
- tjelesne ozljede;
- narušenje zdravlja,
- uništenje ili oštećenje stvari.

Autonezgoda

Osiguranje vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja

Osiguravateljno pokriće vrijedi:

- za vrijeme vožnje ili upravljanja motornim i drugim vozilima,
- pri utovaru i istovaru robe s teretnog vozila ili prikolice, koje je u neposrednoj vezi s motornim vozilima u prometu,
- pri radu na priključnom stroju, kojem motorno vozilo daje pogonsku snagu,
- pri manipulaciji s vozilom, koje je u neposrednoj vezi s prometom.


Nudimo Vam mogućnost biranja visine osiguranih iznosa, a osiguranje od nezgode može se sklopiti za sljedeće rizike:
- smrt od nezgode,
- trajni invaliditet [bilo da se radi o potpunom ili djelomičnom invaliditetu osiguranika, nastalom kao posljedica ostvarenja nesretnog slučaja, utvrđenom nakon završenog liječenja],
- troškove liječenja.

AO Plus

Osiguranje koje vozaču pruža pravo na naknadu štete za tjelesne povrede i kada je skrivio nezgodu.
Vozač koji prouzroči prometnu nezgodu nema pravo na naknadu štete za tjelesne povrede temeljem police autoogovornosti?
Upravo zato u našem cjelovitom programu osiguranja kreirali smo dodatno osiguranje za vozača koje možete ugovoriti na polici autoodgovornosti.
Premija osiguranja za AO Plus zavisi od iznosa premije osnovnog osiguranja AO i kombinacije koju odaberete.

Lom stakla

Osiguranje stakala na Vašem vozilu.

Ugovaranje ovog dodatnog osiguranja pruža Vam mogućnost naknade za štete na staklima Vašeg osobnog vozila.  

Osiguranje loma stakla možete dodatno ugovoriti uz policu autoodgovornosti.

Premija osiguranja autoodgovornosti utvrđuje se s obzirom na:
- vrstu i namjenu vozila,
- snagu motora, nosivost, radnu zapreminu motora, broj registrovanih mjesta u vozilu, zonu rizika u kojoj je vozilo registrovano i dr.


U BIHAMK-u možete ugovoriti polisu osiguranja  BSO, Sarajevo osiguranja, Triglav, Euroherc, Croatia osiguranja, Asa osiguranja, Vgt osiguranje, Camelija osiguranje.

Dodatne informacije možete dobiti na tel.: +387 33 777 116.


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Ponedjeljak
  • Utorak
  • Srijeda
loading ...