BIHAMK Bonus

Sarajevo Osiguranje Asistencija predstavlja zajednički projekat kompanija BIHAMK ASISTENCIJA d.o.o. i Sarajevo Osiguranje d.d.

Usluge pomoći na cesti i dodatne usluge za klijente Osiguranje se organiziraju i pružaju na području BiH i Evrope.

Korisnički broj telefona za Sarajevo Osiguranje Asistencija je dostupan 24/7/365:

+387 33 282 118

Za detaljne informacije obratite se na prodajnim mjestima Sarajevo Osiguranja.


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Utorak
  • Srijeda
  • Četvrtak
loading ...