BIHAMK Bonus

Nissan Assistance predstavlja zajednički projekat kompanija BIHAMK ASISTENCIJA d.o.o. i Renault grupacije. U okviru navedenog projekta, BIHAMK pruža i organizuje usluge u BiH i Evropi. Pokriće imaju sva nova vozila prodana na tržištu Bosne i Hercegovine u trajanju do 3 godine ili 100 000 prijeđenih kilometara.

Korisnički brojevi telefona za Nissan Assistance koji su dostupni 24/7/365:

0800 202 11 – free phone za pozive unutar BiH

+387 33 261 262 – za pozive iz inostranstva/inozemstva

Pojedinosti o usluzi Nissan Assistance možete dobiti u mreži Nissan ovlaštenih distributera.


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Četvrtak
  • Petak
  • Subota
loading ...