BIHAMK Bonus

Jaguar Assistance predstavlja zajednički projekat kompanije BIHAMK ASISTENCIJA d.o.o. i Jaguar Land Rover grupacije. U okviru navedenog projekta, sva nova vozila koja su prodana putem mreže ovlaštenih prodavača u Bosni i Hercegovini su obuhvaćena pokrićem Jaguar Assistance. Trajanje pokrića je 3 godine od datuma isporuke vozila.

Jaguar Assistance organizuje usluge pomoći na cesti i dodatne usluge na području BiH i Evrope.

Korisnički brojevi telefona za Jaguar Assistance koji su dostupni 24/7/365:

0800 202 33 – free phone za pozive unutar BiH
+387 33 282 103 – za pozive iz inostranstva/inozemstva

Pojedinosti o usluzi Jaguar Assistance možete dobiti u kod ovlaštenog Jaguar koncesionara.


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Utorak
  • Srijeda
  • Četvrtak
loading ...