BIHAMK Bonus

Hyundai Assistance predstavlja zajednički projekat kompanije BIHAMK ASISTENCIJA d.o.o. i Hyundai Auto BH d.o.o.

Na osnovu ovog ugovora, BIHAMK ASISTENCIJA d.o.o. kao pružalac usluga, organizuje pomoći na cesti i dodatne usluge u okviru Hyundai Assistance.

Sva vozila koja su prodana putem mreže ovlaštenih prodavača u Bosni i Hercegovini, imaju pokriće u trajanju do 5 godina ili 100 000 prijeđenih kilometara.

Korisnički broj telefona za Hyundai Assistance koji je dostupan 24/7/365:

+387 33 282 115 - za pozive iz BiH i inostranstva/inozemstva

Hyundai Assistance se pruža na teritoriji Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

Pojedinosti o usluzi Hyundai Assistance možete dobiti u Hyundai prodajno-servisnoj mreži.


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Utorak
  • Srijeda
  • Četvrtak
loading ...