BIHAMK Bonus

Od 11. septembra/rujna 2012.godine, stupio je na snagu Ugovor o pružanju usluga „F-AC Garancija Mobilnosti” za vozila iz programa Land Rover koji je potpisan sa firmom F-Autocentar d.o.o. SA.

F-AC Garancija Mobilnosti za vlasnike vozila iz programa Land Rover predstavlja zajednički projekat kompanija BIHAMK ASISTENCIJA d.o.o. i F-Autocentar d.o.o. SA. U okviru navedenog projekta, BIHAMK ASISTENCIJA organizira i pruža usluge pomoći na cesti i dodatne usluge u BiH i Evropi.

Vozila marke Land Rover imaju pravo na uslugu F-AC Garancije Mobilnosti uz uvjet redovnog servisiranja u ovlaštenom servisu. Vlasnici vozila putem redovnog servisiranja i održavanja vozila u ovlaštenom servisu prema propisanom planu održavanja, ostvaruju pravo na usluge, što potvrđuju potpisom i pečatom ovlaštenog servisnog partnera

Korisnički broj telefona za F-AC Garancija Mobilnosti koji je dostupan 24/7/365:


+387 33 282 118 - za pozive iz BiH i inostranstva/inozemstva


Pojedinosti o usluzi F-AC Garancija Mobilnosti možete dobiti putem Land Rover mreže koncesionara.


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Ponedjeljak
  • Utorak
  • Srijeda
loading ...
Zatvori X
}