BIHAMK Bonus

Dacia Assistance predstavlja zajednički projekat kompanija BIHAMK ASISTENCIJA d.o.o. i Renault grupacije. U okviru navedenog projekta, BIHAMK ASISTENCIJA pruža i organizira usluge pomoći na cesti na području BiH i Evrope. Unutar Dacia Assistance programa, sva nova vozila marke Dacia imaju trogodišnje pokriće ili 100 000 prijeđenih kilometara.

Korisnički brojevi telefona za Dacia Assistance, koji su dostupni 24/7/365:

0800 202 66 – free phone za pozive unutar BiH

+387 33 261 261 – za pozive iz inostranstva/inozemstva

Pojedinosti o usluzi Dacia Assistance možete dobiti u Dacia prodajno-servisnoj mreži.


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Utorak
  • Srijeda
  • Četvrtak
loading ...