BIHAMK asistencija

BIHAMK ASISTENCIJA d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, Skenderija 23, je kompanija kćerka Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK-a), registrovana za pružanje usluga pomoći na cesti i ostalih domaćim i inostranim klijentima. Pored usluga koje se pružaju domaćim i inostranim članovima auto-moto klubova (ADAC, OAMTC, ANWB, TCS... itd.), pružamo i usluge asistencije/garancije mobilnosti za banke, osiguranja, leasing kompanije te proizvođače vozila.

BIHAMK ima tradiciju od preko 70 godina u pomoći motorizovanim građanima i 50 godina iskustva u pružanju usluga pomoći/asistencije na cesti. Najmasovnija organizacija motorizovanih građana u BiH, sistemska organizacija mreže asistencija u kući, najbrži odziv i dolazak na intervenciju, nagrade i priznanja od eminentnih domaćih i europskih institucija najbolji su dokaz kvalitete naših usluga.

BIHAMK asistencija nudi usluge:

BIHAMK asistencija

NAPOMENA: Usluge BIHAMK ASISTENCIJE ne mogu ostvariti vozila koja su odvezena do dilera/servisa bez prethodnog kontaktiranja Call Centra, također i vozila koja su sudjelovala u incidentima nastalim pod uticajem alkohola, droge ili drugih opojnih sredstava.

Ugovoreni partneri

NAPOMENA: Pružanje usluga CERTIFICIRANO prema međunarodnom standardu ISO 9001:2015.


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Četvrtak
  • Petak
  • Subota
loading ...